Innkjøpskostnader

Innkjøpskostnader

Tyrkia har et av de raskest voksende eiendomsmarkedene i Europa. De viktigste faktorene for dette er den politiske og økonomiske stabiliteten i landet, den enkle og sikre kjøpsprosessen, stadig verdiøkning av boligen og selvfølgelig de svært lave kjøpsomkostningene.

Engangskosnader

Skatt av ervervssum (Landregisteroverføring)

4% av den offentlige, skattemessig verdi av eiendommen. Gjeldende verdi opplyses av kommunen.

Arkiveringsavgifter
(Landregisteret og Tomteregistreret):

200,00 – 250,00 EURO 

Godkjent tolk:

50,00 EURO Er pålagt ved lov.

Notargebyrer (fullmakt):

ca. 50,00 – 70,00 EUR
Fullmakten er nødvendig for gjennomføring av nødvendige rutinemessige s
øknader av strøm- og vannabonnement samt utstedelse av brukstillatelse i kjøpers navn.

Strøm- og vannregistrering ved første innflytting:

fra ca. 150,00 EURO per søknad, avhengig av kommune og type eiendom.

Strøm omregistrering (navneendring):

fra ca. 40,00 EURO avhengig av kommune og type av eiendom.

Vann omregistrering (navneendring):

fra ca. 35,00 EURO avhengig av tilkobling og type av eiendom.

Brukstillatelse (ISKAN) ved
førstegangs innflytting

fra ca. 700,00 EURO avhengig av kommune og type av eiendom.

Meglerprovisjon

3 % av kjøpesummen

 

Årlig kostnad:

Årlig eiendomsskatt:

0,1 % på boligbygg
0,2 % på næringslokaler
0,1 % på ubebygde tomter
0,3 % på bebygde tomter


Generell informasjon om skatt:

Eiendomsskatt i Tyrkia er todelt; skatt på bygning og skatt på tomtegrunn som tilfaller lokalsamfunnene. Eiendomsbesitterne må hvert 4. år tallfeste verdien av eiendommen på nytt. Beløpet må ikke være lavere enn den fastsatte minimumsverdien per kvadratmeter som er fastsatt av byforvaltningen. Eiendomsskatt og skatt på bygning betales i to like terminer årlig. Første termin forfaller til betaling i mars-mai og andre termin forfaller til betaling i november.

Merverdiavgift i sammenheng med fast eiendom er på 18 % og tilkommer kun ved salg av kommersielle og industrielle bedrifter og tomter. Det foreligger en avtale mellom Tyrkia og EU-landene vedrørende dobbeltbeskatning av inntekts- og formuesskatt. Dette er internasjonal praksis, og i Tyrkia skilles det også mellom begrenset og ubegrenset skatteplikt. Utlendinger med eiendom i Tyrkia og som ikke er bofaste her har bare begrenset skatteplikt. Det betyr at utlendinger bare kan skattes av inntekter opptjent i Tyrkia, for eksempel leieinntekter.

Valuta/Betaling

Investeringsloven garanterer utlendinger fri overføring av inntekter og gevinst ved salg. 
» Kjøpsprosedyre » Landloven » Kjøpskostnader
» Finansiering     

Utmerkelser
Online Live-Support
LiveZilla Live Help
Boligsøk
  Sted :
  Type :
  Pris fra :
  Pris til :
  Ref.Nr :
             


Abonner på vårt nyhetsbrev
 

Get Adobe Flash player

Kontakt Home Investment
Postadresse Tyrkia

Güller Pınarı Mah. Hacet Cad. Babaoğlu app. No: 10/B 07400
ALANYA / TYRKIA

Tel.: +90 242 513 73 23
Fax: +90 242 513 73 32

E-mail:
info@home-investment.net  

Name:


Email:


Kommentarer / spørsmål: