Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning/Husforvaltning 

Etableringen av forening for eiere (TCE) er pålagt ved lov i Tyrkia. Ved ny utbygging må det da opprettes en administrasjon/ et sameie. Lederen for sameiet kan være en eier av eller leietaker i anlegget, men forvaltningsansvaret kan også overlates til et profesjonelt selskap som representerer sameiet.

Hvordan etableres en korrekt og juridisk bindende forsamling?

 1. Først innkalles forsamlingen, og minst 51 % av eierne må være tilstede eller representert

 2. En notarielt sertifisert protokoll og en regnskapsbok er pålagt og må forelegges på møtet

 3. I begynnelsen av møtet oppnevnes det en møteleder som leder og koordinerer møtet

 4. Følgende punkter må stå på dagsorden og skal stemmes over med absolutt flertall:

  1. Valg av styre. Styret skal bestå av en leder, nestleder, sekretær, kasserer, kontrollør og eventuelt andre medlemmer til styret

  2. Definere og fastsette lederens fullmakter, oppgaver og ansvar

  3. Forberedelse av budsjett

  4. Fastsettelse av husordensregler

  5. Fastsette nødvendig personell som vaktmester, sikkerhetsvakt, gartner, etc.

 5. Alle avgjørelser må ha være i flertall og skal føres inn i protokollboken og signeres av styrelederen samt godkjennes av notar umiddelbart etterpå.

Hvis punktene ovenfor er oppfylt er forsamlingen riktig etablert. Men betyr det da en trygg forvaltning av sameiet er sikret?

I systemer med bare noen få enheter kan administrasjonen ledes av en person som er bosatt i anlegget. Det bør imidlertid ikke glemmes at i et stort anlegg/ sameie med mange boenheter har administrasjonen en rekke oppgaver som skal utføres og løses daglig. For å greie dette kreves det mye av forvalteren, og vi anbefaler derfor at denne oppgaven settes over til en profesjonell husforvaltning.

I denne sammenheng kan vi bistå med følgende:

»
Korrekt etablering av sameiet
» Forberedelse og gjennomføring av sameiets møter
» Utarbeidelse av rundskriv og meldinger med viktig informasjon
» Lage en forretningsplan. Lederen er forpliktet til å lage en årlig forretningsplan og å sette opp et
   detaljert regnskap ved årets utløp. Regnskapskontroll utføres av administrasjonen og styret.
» Rekruttering og opplæring av personell (vaktmestere, gartnere, etc.)
» Utbetaling av lønninger til personell og betaling av felleskostnader
» Utarbeidelse av kontantregnskap
» Kontroll og overvåking av fakturaer, utsendelse av regninger vedrørende felleskostnader og purring av
   manglende innbetalinger
» Vedlikehold og reparasjon av felles eiendom
» Innhente anbud fra håndverkere samt føre tilsyn med utførelsen
» Lage vedlikeholdskontrakter for svømmebasseng, heis, VVS, brannslukningsapparater og annet
» Inngå avtaler om for eksempel bygnings- og ansvarsforsikringer samt føre tilhørende korrespondanse
   vedr. formaliteter. Avklare skadeomfang og erstatninger med de respektive forsikringsselskapene. 

Som det fremgår av ovennevnte trenger man en forvalter med de riktige kunnskapene på de kommersielle og tekniske områdene. En forvalters oppgave er å sikre og øke verdiene av eiendommen, dette er bare mulig dersom objektet blir forsvarlig drevet og vedlikeholdt.

Kontakt oss, vi bistår gjerne med råd.

Kontakt
Navn: (*)
Email: (*)
Tel: (*)

Kommentarer / spørsmål:
 Ta kontakt på e-post  
 Ring meg / jeg kan nås:  Man Tir Ons Tor Fre Lør        av   til
    
 
 

 » Visningsreiser » Salgstransaksjoner » Eiendomssøk Forespørsel
» Renovering » Selge eller leie ut? » Bekymringsløs pakke  
» Eiendomsforvaltning » Tilbakeringingstjeneste   

 
Utmerkelser
Online Live-Support
LiveZilla Live Help
Boligsøk
  Sted :
  Type :
  Pris fra :
  Pris til :
  Ref.Nr :
             


Abonner på vårt nyhetsbrev
 

Get Adobe Flash player

Kontakt Home Investment
Postadresse Tyrkia

Güller Pınarı Mah. Hacet Cad. Babaoğlu app. No: 10/B 07400
ALANYA / TYRKIA

Tel.: +90 242 513 73 23
Fax: +90 242 513 73 32

E-mail:
info@home-investment.net  

Name:


Email:


Kommentarer / spørsmål: